robot lykeioy

 Ρομποτική: Από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο

 Ρομποτική (Robotics) είναι ο κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως  δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. 

Τα ρομπότ είναι αυτόματες μηχανές με προγραμματισμένη συμπεριφορά .Η ρομποτική επιστήμη έχει κάνει άλματα προόδου και έχει προσφέρει αρκετά τεχνολογικά θαύματα. Τα ρομποτικά συστήματα συνεχώς εξελίσσονται και είναι ήδη μέρος της ζωής μας σε πολλούς τομείς όπως στη βιομηχανία, την ιατρική, τη διασκέδαση και την ζωή.

. Η εκπαίδευση με τη ρομποτική πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών ή φοιτητών οι οποίοι δουλεύουν σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει επεξεργαστή (μυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις) ως εισόδους της κατασκευής, κινητήρες ως εξόδους και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η  ενασχόληση  με  τη  ρομποτική  ενέχει  δύο  ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Οι μαθητές κατασκευάζουν ρομποτικές κατασκευές και στη συνέχεια τις προγραμματίζουν ώστε να δώσουν λύσεις σε αυθεντικά προβλήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός με κριτήριο τις εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. 
H  φιλοσοφία  σχεδίασης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  στηρίζεται στην άποψη ότι το παιδί πρέπει από μόνο του να οικοδομεί τη γνώση και ειδικότερα  στην  άποψη  ότι  η  μάθηση  επέρχεται  μέσα  από  το  παιχνίδι .  Στόχος  μας επομένως  είναι  η  ενσωμάτωση  του  παιχνιδιού  στην εκπαιδευτική  διαδικασία,  δίνοντας  τη  δυνατότητα στο μαθητή να διασκεδάσει  και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του... 

 

 

 

 

 

  ΟΦΕΛΗ

Κριτική Σκεψη

Η κριτική σκέψη καλλιεργείται σε όλα τα μέρη του μαθήματος και οι μαθητές εξασκούνται στην εξαγωγή συμπερασμάτων από συγκεκριμένα δεδομένα (γενίκευση- επαγωγική σκέψη).

Συνεργασία

Η ρομποτική προωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την εργασία σε ομάδες, όπου οι μαθητές ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες, αναλαμβάνουν ποικίλους ρόλους και εξασκούνται στην αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία.

Επίλυση Προβλημάτων

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν και της πρακτικής εφαρμογής τους, αντιλαμβάνονται μία πρακτική, χειροπιαστή πλευρά της γνώσης, η οποία έχει ορατά αποτελέσματα που καθορίζονται από τους ίδιους.

Προγραμματιστική Λογική

Οι μαθητές προσεγγίζουν την προγραμματιστική λογική με έναν πολύ απλό και ενδιαφέροντα τρόπο και εισάγονται σε έννοιες του προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια.


 

Προσχολική (4-6)

preschoolΤα παιδιά, με παιγνιώδη τρόπο, εξοικειώνονται με βασικές αρχές Προγραμματισμού , καθώς...

Έφηβοι (Γυμνάσιο -Λύκειο)

INTERED 2018 43Στην αρχή κάθε μαθήματος ή σειράς μαθημάτων τίθενται οι στόχοι και παρέχονται...

Συνεργασία με Ampersand

wedo milo finalΣε ένα μάθημα ρομποτικής και STEM Ampersand οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες (3 ή 4 ατόμων)...

Δημοτικό (6-12)

robot dΤα τμήματα αποτελούνται έως 9 παιδιά για κάθε Δάσκαλο εκπαιδευτικό...

Υποστήριξη σχολείων

back to schoolΠέρα από τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στο χώρο μας, H INTERED Πετρούπολης...

Σχετικά με εμάς

Καλώς ήρθατε!
 

Στα κέντρα εκμάθησης πληροφορικής intered δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε έναν από τους σπουδαστές μας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν πλήρως ικανοποιημένοι & θα εκπαιδευτούν σωστά.

Κάθε χρόνο, η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για να δημιουργήσει σύγχρονα προγράμματα σπουδών κατάλληλα για την ελληνική πραγματικότητα με δεδομένα από την παγκόσμια αγορά.

Στην intered παρακολουθούμε τις εξελίξεις διεθνώς, για εσάς.

Links

  •  Ecdl
  •  Cambridge Vellum

Στοιχεία Επικοινωνίας

28ης Οκτωβρίου 1
13231 Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5060894

Facebook